Om gården

Berga har 50 hektar åkermark där vi odlar gräsvall som blir hö och ensilage som foder åt våra djur. Vi odlar även en mindre del spannmå, korn och havre, som också blir foder. En del av maskinerna som behövs för att odla marken har vi själva, och en del körslor lejer vi in av en granne.


Det har funnits mjölkkor på Berga, men den produktionen avvecklades 2010. Nu köper vi in kalvar som vi föder upp till slakt.Totalt har vi idag ca 35 djur. De går alla ute på sommaren, och på vintern står de inne i lagården


Vi har ca 20 hektar betesmarker om hålls öppna med hjälp av våra djur.


Vi har även 50 hektar skog. Ca var femte år gör vi avverkningar. Antingen slutavverkar vi (hugger ner allt på ett område), eller så gallrar vi (plockar bort viss del av träden, för att de som står kvar ska få plats att växa ordentligt). Vi gör en del skogsarbete varje år. Röjer bort sly, hugger ved i åkerkanter, planterar ny skog.