Om gården

Berga Bo på Lantgård

Berga har 50 hektar åkermark där ungefär halva delen används till att odla foder åt våra djur, spannmål (havre och korn) samt ensilage. På resten av åkermarken odlar vi hö, som vi säljer. En del av maskinerna som behövs för att odla marken har vi själva, och en del körslor lejer vi in av en granne.


Det har funnits mjölkkor på Berga, men den produktionen avvecklades 2010. Nu köper vi in kalvar som vi föder upp till slakt.Totalt har vi idag ca 60 djur. De går alla ute på sommaren, och på vintern står de inne i lagården


Vi har ca 20 hektar betesmarker om hålls öppna med hjälp av våra djur.


Vi har även 50 hektar skog. Ca var femte år gör vi avverkningar. Antingen slutavverkar vi (hugger ner allt på ett område), eller så gllrar vi (plockar bort viss del av träden, för att de som står kvar ska få plats att växa ordentligt). Vi gör en del skogsarbete varje år. Röjer bort sly, hugger ved i åkerkanter, planterar ny skog.

Berga Bo på Lantgård

611 98 Vrena

070-23 56 186, karin.berga@telia.com